FLÓRA OLOMOUC

Pozývame vás na najväčšiu a najstaršiu výstavu kvetov, okrasných drevín, záhradníctva a záhradnej architektúry v Čechách. Náš výlet do Olomouca ponúka okrem krásy kvetov aj čaro tohto historického mesta.  

Cena:     20,- EUR

Termín: 25.4.2020

Pri prehliadke Olomouca, druhej najstaršej a najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácii v Česku si pozriete historické námestie s renesančnou radnicou a hrajúcim orlojom, nádherné fontány, Katedrálu svätého Václava, Olomoucký hrad, Arcidiecézne múzeum, Stĺp Najsvätejšej Trojice a veľa iného. 

Po prehliadke sa presuniete na výstavisko. Výstavisko Flóra Olomouc s celkovou rozlohou cca 4 400 m² sa nachádza v blízkosti historického centra, každoročne ho navštívi niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Brány medzinárodnej záhradníckej výstavy, ktorá je pastvou nielen pre oči sa otvoria v troch termínoch – pri jarnej, letnej a jesennej etape. Smetanove sady a predovšetkým ich výstavné pavilóny doslova rozkvitnú záhonmi najrozmanitejších kvetov. Základ výstavy tvorí hlavná expozícia pavilónu A. Areál výstaviska sa môže popýšiť aj dvomi botanickými záhradami, alpíniom, rozáriom a štyrmi zbierkovými skleníkmi – palmovým, kaktusovým, subtropickým a tropickým. Najstarším z nich je palmový skleník, ktorý je spolu so Smetanovými a Bezručovými sadmi kultúrnou pamiatkou ČR. Sprievodným programom sú súťaže v aranžovaní kvetov, udeľovanie cien najlepším vystavovateľom za najkrajšiu a najkvalitnejšie zhotovenú expozíciu a tiež slávnostné krsty nových kvetinových odrôd. 

27.4.2019     FLORA OLOMOUC - jarná etapa
medzinárodná záhradnícka výstava a veľtrh – Jarné záhradnícke trhy