CESTOVNÉ PORIADKY - PLATNOSŤ od 01.01.2023

VYSVETLIVKY ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNÍKA