CESTOVNÉ PORIADKY - PLATNOSŤ od 01.09.2021

VYSVETLIVKY ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNÍKA