CESTOVNÉ PORIADKY - PLATNOSŤ od 01. 01. 2024

VYSVETLIVKY ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNÍKA