Sme tu pre vás

Naša firma pôsobí na trhu cestnej dopravy od roku 1994. Dôsledkom zmien zákona bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Freibus SLOVAKIA, s.r.o., ktorá bola zapísaná do obchodného registra od novembra roku 2013. Zakladateľom firmy bol ešte ako živnostník  Miroslav Freivald. Od svojho vzniku v roku 1994 prešla naša spoločnosť významnými zmenami a to hlavne obnovou vozového parku, ktorým sa snažíme v každom roku zlepšovať kvalitu komfortu a bezpečnosti prepravy našich zákazníkov a klientov. Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré formovali súčasnú podobu našej dopravnej služby verejnosti, bolo založenie dcérskej firmy Freibus SLOVAKIA Tour s.r.o., ktorá nám pomohla rozšíriť naše služby verejnosti a to prevádzkovaním cestovnej kancelárie ako jedinej so sídlom v Topoľčanoch.

Spoločnosť Freibus SLOVAKIA, s.r.o. je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú osobnú dopravu: OSVEDČENIE č. 8264, ktorú vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a podzemné komunikácie v Nitre. Podľa paragrafu 3 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 

S nami si cestovanie naozaj užijete

 • osobitná zmluvná autobusová doprava
 • nepravidelná (zájazdová) autobusová doprava
 • nepravidelná neverejná diaľková vnútroštátna autobusová doprava
 • nepravidelná neverejná medzinárodná autobusová doprava
 • služby vodiča pre firmy (osobný šofér)
 • služby v oblasti servisu pre firemné vozidlá (odvoz, dovoz do servisu, umývarky)
 • predaj leteniek prostredníctvom CK Freibus SLOVAKIA Tour ( z pohodlia Vášho pracoviska, domova)
 • transfér na letiská
 • organizovanie firemných akcií, zájazdy pre zamestnancov
 • oganizovanie poznávacích zájazdov
 • poradenská činnosť v oblasti dopravy
 • jednorázový, viacnásobný, sezónny prenájom rôznych typov autobusov, mikrobusov
 • prenájom reklamných plôch na objektoch a autobusoch
 • prenájom osobných vozidiel podľa táx na deň, týždeň, mesiac, rok
 • vyhodné ponuky pre firmy v našej cestovnej kancelárii, pobytové a poznávacie zájazdy

Freibus SLOVAKIA, s.r.o | Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o.

Zmluvná a nepravidelná doprava majú zvyčajne sezónny a nepravidelný charakter a sú tvorené zákazkami od organizácií a fyzických osôb. V lete je rozšírená preprava občanov autobusmi do zahraničia, na základe zmlúv s cestovnými kanceláriami.

Bolo by pre nás potešením poskytovať Vašej spoločnosti nami ponúkané služby, ktoré sú zamerané na prepravu Vašich klientov (zamestnancov). V prípade, že by ste sa rozhodli využívať nami ponúkaný rozsah služieb, radi Vám pripravíme cenovú ponuku s cieľom dosiahnuť čo najlepší pomer medzi cenou a ponúkanou kvalitou poskytovaných dopravných (prepravných) služieb.

Vieme Vám podľa požiadaviek prispôsobiť náš vozový park a kompletne napríklad spracovať cestovné poriadky, pre Vašu firmu, ktorá plánuje napríklad zaviesť rozvoz a zvoz zamestnancov dopravy pre svojich zamestnancov v okolí firmy. Jedným z prvoradých cieľov pri preprave je bezpečnosť a spoľahlivosť! Sme presvedčení o tom, že naša prípadná spolupráca bude prínosom pre obe strany.