Vážení cestujúci od 01.11.2021 nastala zmena v organizácii dopravy na Autobusovej stanici.
Pre mestskú autobusovú dopravu sú vyhradené samostatné nástupištia/výstupištia na Ul. M. Rázusa (bývalé stanovisko taxislužieb). Po novom sú označené číslami 31 až 34.

Nástupište č.33:          Nástupište č.34:          Výstupište č.31:           Výstupište č.32:
-linka č.1                          -linka č.3                           -linka č.1                            -linka č.11
-linka č.2                          -linka č.5                           -linka č.2                            -linka č.33
-linka č.4                          -linka č.6                           -linka č.5                            -linka č.55
-linka č.55                        -linka č.7                           -linka č.7
                                             -linka č. 11                       -linka č.44
                                                                                          -linka č.66