STOVEŽATÁ PRAHA A KARLŠTEJN

Navštívte svetoznáme pamiatky, poprechádzajte sa po nádhernej a starobylej Prahe a zhlboka sa nadýchajte neopakovateľnej a magickej atmosféry. Bonusom výletu bude hrad Karlštejn, ktorý určite poznáte z muzikálu Noc na Karlštejne.

Cena: 119,- EUR

Termín: 24.5.-26.5.2019
                  

Praha -  architektonický skvost na rieke Vltave je všeobecne považovaný za jedno z najkrajších miest sveta. Praha je piatym najnavštevovanejším mestom Európy. Historické centrum s jedinečnou panorámou Pražského hradu je pamiatkovou rezerváciou UNESCO. K najväčším pamätihodnostiam Starého Mesta patrí Staromestské námestie, kde sa nachádza Staromestská radnica so známym Pražským orlojom, súsošie Jána Husa a Týnský chrám. Nie je hádam človeka, ktorý by nepoznal Pražský orloj, svetovú raritu, pod ktorou sa schádzajú tisícky turistov. Každú celú hodinu začína fascinujúce divadlo pochodujúcich dvanástich apoštolov, pohyblivých sôch, ktoré ukončí mohutný zvuk zvonu na vrchole veže. Karlov most – najstarší zachovaný most cez Vltavu spája Staré Mesto a Malú Stranu. Zdobí ho tridsať sôch svätcov, najpopulárnejšou z nich je pravdepodobne socha Sv. Jana Nepomuckého. Doska na soche je vyleštená nespočetným množstvom osôb, hovorí sa, že dotknutím sa sochy si privodíte šťastie a zaistíte si návrat do Prahy. Hradčany-  mestská štvrť Prahy, ponúka najnavštevovanejší sakrálny klenot mesta Pražský hrad, kde sídli hlava štátu. Hrad je zapísaný v  Guinnesovej knihe rekordov ako najväčší hradný komplex na svete. Dominantnou stavbou areálu Pražského hradu je jednoznačne Katedrála svätého Víta, Václava a Vojtecha, v ktorej sa v minulosti konali korunovácie českých kráľov a kráľovien. Dnes je miestom odpočinku mnohých českých panovníkov, šľachticov a arcibiskupov a sú tu tiež uložené korunovačné klenoty. K centru Prahy patrí aj Václavské námestie, ktoré je tradičným miestom demonštrácií, osláv a iných zhromaždení. Centrálne námestie preslávila okrem sochy svätého Václava na koni aj „nežná“ revolúcia v roku1989. Pamiatok v Prahe je neskutočne veľa, z ostatných ešte nezabudnime spomenúť napríklad Petřínsku rozhľadňu, Prašnú bránu, Pražskú Loretu, Schwarzenberský palác, Obecný dom, Historickú budovu pražského hlavního nádraží, Národné divadlo a mnoho iných. 

Hrad Karlštejn je stredoveký hrad , ktorý zaujíma medzi českými hradmi výnimočné postavenie. Postaviť ho dal český kráľ a rímsky cisár Karol IV. ako miesto pre uloženie kráľovských pokladov, predovšetkým zbierok svätých relikvií a ríšskych korunovačných klenotov. Slúžil mu aj ako reprezentačné sídlo. V súčasnosti je hrad významnou národnou kultúrnou pamiatkou a jedným z najnavštevovanejších hradov v Česku. Preslávil ho aj film Noc na Karlštejne z roku1973, ktorý hovorí o tom, že na hrad nesmeli chodiť ženy.