Od 01.07.2021 je mestská autobusová doprava (MAD) spoplatnená! 
Zároveň sa od tohto dátumu budú dať vybaviť Dopravné karty na pobočke MAD vo vestibule AS.